groep 2b

Welkom in groep 2b

Onze groep 

Groep 2b bestaat uit 24 kinderen, 9 meisjes en 15 jongens. Er staan 2 juffen voor de groep. Op  maandag, dinsdag en woensdag staat juf Danielle voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Leonie. Juf Dunja en juf Marja komt u ook tegen bij ons in de groep. Zij werken met kleine groepjes kinderen en bieden ondersteuning daar waar nodig is.

 

Inloop

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een inloop. De kinderen kunnen vanaf 8.15 binnenkomen en iets kiezen van het keuzebord. Om 8.30 moeten alle kinderen binnen zijn en kunt u nog tot 8.45 meespelen met uw kind. Op woensdag wordt er voorgelezen van 8.30-8.45 uur. Hierbij bent u ook van harte welkom. Op vrijdag starten we met gym.

 

Letterkast, logo 3000 en schoolbibliotheek

De kinderen krijgen elke 2 weken een letter aangeboden. De kinderen mogen iets meenemen van huis wat begint met de aangeboden letter. Deze spulletjes worden verzameld op de letterkast.

Ook bieden we elke dag woorden aan van het woordenschat programma Logo 3000.

Thuis kunnen de kinderen deze woorden nog eens oefenen met een bijbehorend computerprogramma. Op deze manier horen de kinderen de woorden nog een keer en weten de ouders ook welke woorden centraal staan in de klas.

Elke week kunnen de kinderen een boek uitkiezen van de schoolbibliotheek. Deze mag mee naar huis en wordt een week later weer ingeleverd. 

 

Gymnastiek en dans

Gedurende de week bewegen we veel. Natuurlijk gaan we elke dag naar buiten om te spelen, maar we hebben ook 2 keer gym en 2 keer dans in de week. De gymlessen worden gegeven door meester Ben en dans krijgen we van juf Manon.

 

Eten en drinken

De kinderen eten 's ochtends fruit en drinken een beker water. Tussen de middag eten de kinderen een boterham en kunnen ze water drinken of eventueel een pakje sap. We vinden gezond eten en drinken erg belangrijk bij ons op school. Wilt u hieraan denken bij het meegeven van de lunch?

 

Einde schooldag

Aan het einde van de schooldag komen we naar buiten via de zij-uitgang. De kinderen blijven bij juf wachten totdat we de ouders zien.  Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag van te voren. 

 

Afwezig

Wanneer uw kind een keer afwezig is i.v.m. ziekte of iets dergelijks dan kunt u bellen naar 0570-623575. Afspraken bij de tandarts en huisarts het liefst na schooltijd inplannen.

 

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd na schooltijd even binnen lopen.

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Danielle en juf Leonie