Peuters geel

 
 

Welkom in de groep geel

De groep geel is een peutergroep voor kinderen vanaf drie jaar. De kinderen komen vier dagdelen per week naar de groep en krijgen daar de begeleiding die zij nodig hebben. In groep geel werken juf Paula en juf Helma.

 

's Ochtends gaat de deur van het lokaal open om 8.30 uur en ’s middags om 12.45 uur. Wij willen graag dat ouders bij binnenkomst met hun kind even een spelletje aan tafel doen of spelen in één van de hoeken. Om 8.45 uur  of 13.00 uur moeten alle ouders naar huis en spelen de kinderen nog even door. Daarna gaan we samen in de kring, daar doen we een spelletje, lezen we een boek of leren we nieuwe woorden of rekenbegrippen. Na de kring gaan we binnen of buiten spelen, de juf doet dan met kleine groepjes kinderen extra activiteiten rondom taal, rekenen, motoriek of sociaal- emotionele ontwikkeling. Na het spelen eten we fruit en drinken we water. De kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig hun trommel en beker weer op te ruimen. Na het eten gaan we weer binnen of buitenspelen.


Om 11.45 of 16.00 uur  gaat de deur van de groep geel weer open en worden alle kinderen opgehaald.
 
Wordt uw kind door iemand anders opgehaald? Zou u dat aan willen geven bij de leidster?
 
Aanwezig/absent;
Zorg ervoor dat uw kind elke dag op tijd op school aanwezig is.
Bij verhindering/ziekte de school, graag voor schooltijd, telefonisch op de hoogte brengen. 
tel.nr. 06-2909 3258