groep 1 en 2

 
Op ons kindcentrum zijn 5 kleutergroepen. We hebben drie groepen 1 waar kinderen die vier jaar worden gedurende het schooljaar instromen, deze groepen starten klein 12 leerlingen en aan het eind van het schooljaar ongeveer 20 leerlingen. In de groepen 2 zitten 20 tot 24 leerlingen per groep. De groepen hebben allemaal een leerkracht en een aantal dagdelen een onderwijsassistent om zo het werken in kleine groepen mogelijk te maken.  

Onze visie op het onderwijs aan het jonge kind: 

Jonge kinderen ontdekken de wereld en ontwikkelen zich door te spelen. We stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen, daarin zijn voor ons betrokkenheid en welbevinden uitgangspunten. Taal is de basis om goed mee te kunnen doen in onze maatschappij, wij stimuleren de kinderen tot inzetten van taal en ondersteunen ze daarbij. De ontwikkeling van onze kinderen stimuleren doen we niet alleen, dit bereiken we door intensief samen te werken en ouders te zien als educatief partner. 

 

Dit doen al wij door:

  • het creëren van een positief, sensitief en ondersteunend pedagogisch klimaat, waarbij we omgaan met individuele verschillen; 
  • duidelijke structuren neer te zetten en verwachtingen te benoemen;
  • een rijke speelleeromgeving te creëren;
  • vroegtijdig en intensief in te zetten op de sociale ontwikkeling en de taal- en rekenontwikkeling; 
  • middels voorlezen/vertellen en d.m.v. gesprekken kennis van de wereld uit te breiden;
  • goede relaties op te bouwen met ouders.
 

Hoe ziet onze dag eruit? 

We beginnen met de inloop, de kinderen kiezen dan met hulp van het digibord een activiteit. Dat kan zijn: bouwen, tekenen, kleien of vrij knutselen. 1 keer per week kunt u als ouder meedoen met de spelinloop, zo blijft u op de hoogte wat uw kind leert. Tijdens de inloop hebben wij als leerkrachten, de ruimte om elk kind te verwelkomen. Tijdens de twee speel-werkuren per dag kiezen de leerlingen een activiteit op het digibord of werken in de kleine kring met de leerkracht of OA. We spelen 2x per dag buiten. Dan komen de karren, fietsen, scheppen, pannen en emmers uit de schuur! Ook onze kleutergroepen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent.