groep 1b

 

Welkom in groep 1b

 
Onze groep.
In onze groep zitten nu 18 kinderen, 11 meisjes en 7 jongens.  We zijn een instroomgroep en er komen dit jaar dus nog kinderen bij. Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Annelies voor de groep en op dinsdag en woensdag juf Merel. Verder helpen juf Rukiye en juf Buse in de groep en is juf Isa er als stagiaire.
 
Hoe leren wij?
In onze groep leren we spelenderwijs en ontdekkend. Dat betekent dat we werken vanuit thema’s, die aansluiten bij de interesse en belevingswereld van de kleuters. Binnen elk thema hebben we doelen gericht op rekenen, taal, motoriek,  leren-leren en sociale vaardigheden. We laten de kinderen ook meedenken met de activiteiten van de thema’s,  dan groeit immers  de betrokkenheid.
Ook bewegen is belangrijk voor leren en het geeft plezier. Zo hebben we twee keer per week gym, op dinsdag van  juf Annelin en op vrijdag van meneer Ben. Dans hebben we elke maandag van juf Manon. En elke dag gaan we twee keer naar buiten om te rennen en te spelen.
 
Hoe verloopt een dag?
We starten samen met ouders de dag met de inloop van 8.15 uur tot 8.45 uur. Na het eerste blok speelwerktijd eten we fruit en drinken we water. Na het buitenspelen en een kringactiviteit lunchen we samen in de groep. Daarna hebben we ons 2e blok speelwerktijd en weer een buiten spelen. Om 13.45 uur sluiten we dag af met een terugblik  (wat hebben we geleerd?) en kijken we  wat belangrijk is voor de volgende dag.  Om 14.00 uur is de schooldag afgelopen.
 
Tot slot.
Ons doel is dat we samen zorgen voor een fijne groep, waar we plezier hebben en iedereen op een eigen manier kan leren en groeien. Dat doen we o.a.  door te leren naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen,  aardig te  doen tegen elkaar en  dat we  snappen dat iedereen verschillend knap is. We zijn trots dat de groep al veel van deze  vaardigheden  heeft geleerd.
Mocht u nog vragen hebben of wilt u één van ons spreken, kom gerust bij ons langs. Als u een keer een ochtend wilt kijken in de klas, geef dit aan bij ons en dan maken we een afspraak daarvoor.
 
We gaan er samen een leerzaam en leuk jaar van maken!
 
Hartelijke groet,
Juf Merel, juf Annelies