groep 1b

 

Welkom in groep 1b

 
Even voorstellen:
Wij, juf Noortje en juf Annelies zijn de leerkrachten van groep 1b. Op woensdag werkt juf Noortje, de andere dagen juf Annelies.
Meneer Samir is onderwijsassistent en ondersteunt op 4 ochtenden per week. Op dinsdag geeft juf Paulien gym en op vrijdag meneer Ben.
    
Onze groep
Wij hebben de jongste kinderen in onze groep. We hebben elke dag veel plezier met elkaar. Daar willen we ons best voor doen, want is er plezier, dan leer je het meeste.
We hebben daarom één belangrijke afspraak in de groep: “We zorgen goed voor elkaar”.
 
Onze manier van werken
Jonge kleuters willen vooral spelend en bewegend leren en zijn gericht op direct resultaat. Hierbij zijn we sturend en volgend. Door de afwisselende inrichting van de  hoeken, door het aanbod van aantrekkelijke materialen en kringactiviteiten, werken we aan de kleuterdoelen. We richten ons op de successen en de kwaliteiten van elk kind. Dan groeit het zelfvertrouwen. En bij voldoende zelfvertrouwen en veiligheid is er ruimte om te leren wat je nog lastig vindt.
Elke 4-5 weken wisselen we van thema.  Hierbij is de afstemming op de belevingswereld van de kleuter belangrijk, dan creëren we immers de grootste betrokkenheid en het plezier in leren.
 
Hoe ziet onze dag eruit?
We beginnen met de inloop, de kinderen kiezen dan met hulp van het digibord een activiteit. Dat kan zijn: bouwen, tekenen, kleien of vrij knutselen. Zo hebben wij als leerkrachten, de ruimte om elk kind te verwelkomen. We hebben een fruit- en een lunchpauze. De kinderen eten fruit en brood in hun eigen groep en eigen lokaal. Tijdens de twee  speel-werkuren per dag bieden we de activiteiten aan. We hebben 2x per dag buitenspelen. Dan komen de karren, fietsen, scheppen, pannen en emmers uit de schuur!
 
Samenwerking met ouders
Een goed onderling vertrouwen vinden we belangrijk. Daarvoor willen wij contact hebben met u als ouder, op geplande tijden, maar vooral ook veel tussendoor. Daarnaast zullen we u op de hoogte houden van ons aanbod via Parro.
We gaan er samen een leerzaam en leuk jaar van maken!
 
Hartelijke groet,
Juf Noortje, meneer Samir en juf Annelies