groep 1c

 

Welkom in groep 1c


Wij zijn groep 1c.
Onze groep bestaat uit 18 kinderen. Dit jaar stromen er nog een aantal leerlingen in. 
Juf Merel is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Noortje op donderdag en vrijdag.
Juf Rukiye ondersteunt elke dag in de groep. Er zijn ook juffen en meesters die stage komen lopen. 
 
Wij leren vooral door te spelen in een rijke leeromgeving. Dit doen wij in door het werken in verschillende thema’s.
We starten het schooljaar met het thema ‘Wil jij mijn vriendje zijn?’.
Wij zorgen dat er veel activiteiten worden georganiseerd, zodat de kinderen verschillende ervaringen op doen. Wij vragen of ouders willen helpen bij deze activiteiten.
 
Op dinsdag hebben wij gym van juf Paulien en op vrijdag van meester Ben.
Een schooldag ziet er als volgt uit; we starten vanaf 8.15 uur met een inloop , waarbij ouders op één vaste dag aanwezig mogen zijn. Om 8.30 uur moet iedereen binnen zijn.
Vervolgens starten we een kring, eten we fruit en drinken we water, spelen we in de hoeken, gaan we naar buiten, eten we een broodje, kiezen we van het bord, gaan we nog een keer naar buiten en sluiten we de dag af in de kring.
Om 14.00 uur worden alle kinderen weer opgehaald bij de personeelsingang aan de achterkant van de school.
 
Wij werken met de Parro app. Ouders kunnen de leerkracht via deze weg een berichtje sturen met informatie, een vraag of wanneer een kind ziek is.
 
We gaan er een dolFIJN jaar van maken samen!