groep 2b

 
 
 

Welkom in groep 2b

 
Onze groep 
Groep 2b bestaat uit 22 kinderen, 7 meisjes en 15 jongens. Er staan 2 juffen voor de groep. Op  maandag, dinsdag en woensdag staat juf Dunja voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Leonie.  Meester Samir werkt als onderwijsassistent elke ochtend bij ons in de groep.
 
Inloop
Op maandag, donderdag en vrijdag is er een inloop. De kinderen kunnen vanaf 8.15 binnenkomen en iets kiezen van het keuzebord. Om 8.30 moeten alle kinderen binnen zijn en kunt u nog tot 8.45 meespelen met uw kind. Op woensdag wordt er voorgelezen van 8.30-8.45 uur. Hierbij bent u ook van harte welkom. Op dinsdag starten we met gym.
 
Letterkast, logo 3000 en schoolbibliotheek
De kinderen krijgen elke 2 weken een letter aangeboden. De kinderen mogen iets meenemen van huis wat begint met de aangeboden letter. Deze spulletjes worden verzameld op de letterkast.
Ook bieden we elke dag woorden aan van het woordenschat programma Logo 3000.
Thuis kunnen de kinderen deze woorden nog eens oefenen met een bijbehorend computerprogramma. Op deze manier horen de kinderen de woorden nog een keer en weten de ouders ook welke woorden centraal staan in de klas.
Elke week kunnen de kinderen een boek uitkiezen van de schoolbibliotheek. Deze mag mee naar huis en wordt een week later weer ingeleverd. 
 
Gymnastiek en dans
Gedurende de week bewegen we veel. Natuurlijk gaan we elke dag naar buiten om te spelen, maar we hebben ook 2 keer gym en 1 keer dans in de week. De gymlessen worden gegeven door juf Annelin en dans krijgen we van juf Manon.
 
Eten en drinken
De kinderen eten 's ochtends fruit en drinken een beker water. Tussen de middag eten de kinderen een boterham en kunnen ze water drinken of eventueel een pakje sap. We vinden gezond eten en drinken erg belangrijk bij ons op school. Wilt u hieraan denken bij het meegeven van de lunch?
 
Einde schooldag
Aan het einde van de schooldag komen we naar het hek gelopen.  Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag.
 
Afwezig
Wanneer uw kind een keer afwezig is i.v.m. ziekte of iets dergelijks dan kunt u bellen naar 0570-623575. Afspraken bij de tandarts en huisarts het liefst na schooltijd inplannen.
 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd na schooltijd even binnen lopen.
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Dunja en juf Leonie