groep 2b

 

Welkom in groep 2b

 
Onze groep 
Groep 2b bestaat uit 18 kinderen, 12 meisjes en 6 jongens. Er staan 2 juffen voor de groep. Op  maandag, dinsdag en woensdag staat juf Dunja voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Leonie.  Meester Samir, juf Ebru en juf Sabriye (stagiaire) werken als onderwijsassistent op verschillende momenten bij ons in de groep.
 
Inloop
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er een inloop. De kinderen kunnen vanaf 8.15 binnenkomen en iets kiezen van het keuzebord. Om 8.30 moeten alle kinderen binnen zijn. Op dinsdag beginnen we gelijk om 8.30 met gym.
 
Letterkast en logo 3000
De kinderen krijgen elke 2 weken een letter aangeboden. De kinderen mogen iets meenemen van huis wat begint met de aangeboden letter. Deze spulletjes worden verzameld op de letterkast.
Ook bieden we elke dag woorden aan van het woordenschat programma Logo 3000.
Thuis kunnen de kinderen deze woorden nog eens oefenen met een bijbehorend computerprogramma. Op deze manier horen de kinderen de woorden nog een keer en weten de ouders ook welke woorden centraal staan in de klas.
 
Gymnastiek en muziek
Gedurende de week bewegen we veel. Natuurlijk gaan we elke dag naar buiten om te spelen, maar we hebben ook 2 keer gym. De gymlessen worden gegeven door juf Annelin en meester Ben.
Op woensdag krijgen de kinderen muziekles van juf Mariette.
 
Eten en drinken
De kinderen eten 's ochtends fruit en drinken een beker water. Tussen de middag eten de kinderen een boterham en kunnen ze water drinken of eventueel een pakje sap. We vinden gezond eten en drinken erg belangrijk bij ons op school.
Wilt u hieraan denken bij het meegeven van de lunch?
 
Einde schooldag
Aan het einde van de schooldag komen we naar het hek gelopen. We laten de kinderen pas naar huis gaan, als we de ouder(s) zien.
Mocht uw kind een keer door iemand anders opgehaald worden, wilt u dit dan aangeven bij de juf?
 
Afwezig
Wanneer uw kind een keer afwezig is i.v.m. ziekte of iets dergelijks dan kunt u bellen naar 0570-623575. Afspraken bij de tandarts en huisarts het liefst na schooltijd inplannen.
 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan horen we dat graag!
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Dunja en juf Leonie