groep 2a

 

Welkom in groep 2a.

 

Groep 2a bestaat uit 22 kinderen.
  
Schooltijden: Om 8.30 uur moeten alle kinderen in de klas zijn. De kinderen kunnen kiezen van het bord. U mag meespelen met uw kind tot 8.45 uur. U kunt uw kind om 14.00 uur weer ophalen bij de zijuitgang van de school.  Zou u het aan mij willen doorgeven als uw kind door iemand anders opgehaald wordt?   
  
De leerkrachten: Juf Noortje staat vijf dagen voor de groep. Daarnaast is juf Marja de hele week op de ochtenden in de klas en juf Daniëlle is er soms voor extra ondersteuning.    
  
Eten en drinken: De kinderen eten 's ochtends fruit met een beker water en tussen de middag een boterham. Zou u het eten en een lege beker in een tas willen meegeven? Voor tussen de middag mogen de leerlingen eventueel een beker/pakje met limonade of melk mee. De tassen mogen in het vakje op de gang. Elk kind heeft zijn eigen vakje. Mag uw kind niet alles eten of drinken? Zou u dit dan aan de leerkracht door willen geven?   
  
Gym en dans: De kinderen gymmen op woensdagochtend om 10.45 uur en op vrijdagochtend om 8.30 uur. Op maandag en soms op donderdag hebben de kinderen dansles. Het zou fijn zijn als u op maandag de gymkleding mee geeft naar school. De kinderen krijgen op vrijdag de tas weer mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden.   

 
Thuis: U kunt thuis de aangeboden woorden van logo oefenen met uw kind. Dit kan op de computer of ipad/tablet. Daarnaast mogen de kinderen wekelijks spullen meenemen voor de letterkast. Elke twee weken leren we een nieuwe letter.
  
Ziekmeldingen: Als uw kind ziek is kunt u dit voor 8.30 uur telefonisch doorgeven via 0570-623575.