Groep 3, 4 en 5

Op kindcentrum Rivierenwijk staat de ontwikkeling van uw kind centraal.

Door met u als ouder samen te werken zorgen we voor een optimaal leerklimaat voor uw kind. We starten elk schooljaar met een startgesprek waarin we samen doelen stellen en afspraken maken. Ook komt de leerkracht 1x per jaar op huisbezoek.  

Onze groepen bestaan gemiddeld uit 22 leerlingen. Elke groep heeft niet alleen een groepsleerkracht, maar ook een onderwijsassistent. Zo hebben we meer handen in de klas en kunnen we voorzien in de behoefte van elk kind.  

We werken met de nieuwste ICT-mogelijkheden en bouwen het gebruik hiervan vanaf groep 3 langzaam op.  

In de groepen 3-4-5 wordt veel tijd besteed aan het lezen en rekenen. In groep 3 leren de kinderen alle letters en in groep 4 en 5 oefenen we veel met snel en goed lezen. Als ouder kunt u uw kind hierbij helpen door samen met uw kind te lezen. We werken samen met de bibliotheek in Deventer, zo krijgt elk kind op Kindcentrum Rivierenwijk een eigen bibliotheek pasje en kunt u met uw kind boeken lenen.  

Alle kinderen hebben 2 keer in de week gym van echte vakleerkrachten. Meester Ben en juf Paulien zorgen voor uitdagende gymlessen.  

Ook na schooltijd is er regelmatig wat te doen voor uw kind. We hebben een breed naschools aanbod. Van koken tot sporten, van extra taalles tot lekker knutselen. In 3 blokken van 10 weken kan uw kind hieraan meedoen.