groep 4a

 

 

Welkom in groep 4a

  
Even voorstellen:
Mijn naam is juf Cilia, ik ben 30 jaar en woon in Deventer. Ik werk nu 8 jaar op KINDcentrum Rivierenwijk en heb al in verschillende groepen op deze school gewerkt. Dit jaar sta ik 5 dagen voor groep 4a en ben er dus de hele week. 
Ik heb het erg naar mijn zin op deze school en geniet ervan dat elke dag in het onderwijs weer vol nieuwe uitdagingen is. Ik werk met veel plezier met deze doelgroep en vind het leuk om te zien hoe verschillend kinderen zich ontwikkelen. 
  
Wie zie je ook in onze groep?
Juf Elvan is ook van maandag t/m donderdag in onze groep. Zij zal vooral werken met kleine groepjes kinderen die extra hulp of juist uitdaging kunnen gebruiken. We hebben een eigen tussenruimte samen met de andere groep 4 en een extra werkplek op de gang zodat er ook in kleine groepjes gewerkt kan worden. 
  
Onze groep
We starten dit schooljaar met 23 leerlingen. Er wordt in de groep gewerkt aan een gezellige en positieve groepssfeer waarbij we elkaar met respect behandelen. Als er een conflict is lossen we dit op met nette woorden en vragen waar nodig de hulp van de leerkracht. 
  
Het vakkenaanbod in groep 4
Gedurende de week komen er allerlei verschillende vakken aan bod in onze groep. We besteden veel aandacht aan lezen, taal rekenen, begrijpend lezen en woordenschat, omdat deze vakken erg belangrijk zijn.  
 
Vooral het lezen heeft een speciale plek in groep 4. Iedereen heeft leren lezen in groep 3 en nu is het belangrijk dat de kinderen veel blijven oefenen zodat het leestempo omhoog gaat. Het leesplezier staat hierbij voorop. Zo oefenen we het technisch lezen met verschillende leesvormen zoals: lekker lezen, duo-lezen, theater lezen en het lezen van nieuwsberichten op de tablet. Ook lezen we veel stil in onze eigen groep in verhalende boeken, informatieve boeken en bijvoorbeeld strips. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen en worden er meerdere bezoeken gebracht aan de bibliotheek in de stad. 
  
Voor taal gebruiken wij de methode ‘Taal in Beeld’. Voor woordenschat is er veel aandacht. We krijgen nieuwe woorden aangeboden tijdens allerlei vakken. Deze woorden gaan we inoefenen door middel van spelletjes of oefenen op onze tablets. Ook beginnen we dit jaar met begrijpend lezen, dit is erg belangrijk voor alle vakken. Voor rekenen maken we gebruik van de methode ‘Wereld in Getallen’. We oefenen nieuwe strategieën door samenwerkend leren tijdens coöperatieve werkvormen. De verwerking van de opdrachten maakt iedere leerling op zijn eigen tablet. 
  
Naast deze belangrijke basisvakken is er ook aandacht voor de zaakvakken en techniek met de methode Blink! Dit doen we door te werken in thema’s. We werken voor een aantal vakken op de tablets, maar we krijgen ook nog gewoon veel schrijflessen. Ook zullen we een keer per week wat doen met muziek. Daarnaast is er ruimte voor sociaal-emotionele activiteiten waarbij thema’s aan bod komen om te werken aan sfeer in de groep, respect voor elkaar en een positieve houding.  
  
Tablets
Tijdens de meeste vakken maken de leerlingen gebruik van hun persoonlijke tablet. Ze doen hierop automatiseringsoefeningen of verwerkingsoefeningen voor verschillende vakken.  
  
Het gebruik van tablets heeft grote voordelen omdat leerlingen zo op jonge leeftijd al veel ICT ervaring op doen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Leerlingen maken gebruik van diverse educatieve websites. Op de website van Snappet kunnen leerlingen altijd inloggen met hun persoonlijke inloggegevens om ook thuis extra met leerstof te oefenen die ik als leerkracht voor de kinderen klaarzet.  
  
Individuele behoeftes van leerlingen
Gedurende de week is er veel aandacht voor de individuele behoeftes van leerlingen. Dit is mogelijk omdat we leerlingen een goede zelfstandige werkhouding leren, waardoor de leerkracht tijd en ruimte heeft om individueel of met kleine groepjes leerlingen aan de slag te gaan. Zo zijn er momenten waarop leerlingen extra uitleg krijgen van mij, omdat ze moeite hebben met de leerstof. Of er zijn leerlingen die juist meer uitdaging aankunnen en daarom een ander aanbod krijgen. Mijn streven is om leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken zodat iedere leerlingen zich op zijn of haar manier kan ontwikkelen. Daarbij is het fijn dat we veel hulp hebben van juf Elvan. 
  
Creativiteit
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden tot ontwikkeling van creativiteit. De kinderen krijgen elke vrijdagmiddag teken- en handvaardigheid lessen. Ook in het naschools aanbod zijn er mogelijkheden om te werken aan de creativiteit van uw kind.  
  
Sportiviteit en gymlessen
Op onze school is ook veel aandacht voor sportiviteit. Wij gymmen twee keer per week, op de maandag en woensdag met juf Annelin  in onze mooie gymzaal. Er zijn veel materialen waarmee uitdagende gymlessen gegeven kunnen worden. En de ‘mobies’ zorgen ervoor dat er elke 10 weken nieuw materiaal is om te gebruiken tijdens de gymlessen. Tijdens de gymlessen wordt er ook veel aandacht besteedt aan samenwerken en sportief gedrag. In het naschools aanbod zijn er ook voldoende mogelijkheden voor uw kind om mee te doen aan sportieve activiteiten. Daarnaast zijn er regelmatig mogelijkheden voor uw kind om deel te nemen aan sporttoernooien en dergelijke. Wij vinden het prettig dat uw kind zich doucht na de gym, hier is de mogelijkheid voor in de mooie kleedkamers. Het is ook prima als uw kind een washand meeneemt om zich op te frissen. 
  
Eten en drinken
De leerlingen nemen zelf een gezond  ’10-uurtje’ en wat te drinken mee. Dit geldt ook voor de lunch. Wilt u uw kind een gezonde lunch meegeven? Gezond eten en drinken vinden wij op school erg belangrijk.. Diverse malen per jaar organiseren wij een ontbijt op school, bijvoorbeeld een Paas- of voorleesontbijt, om leerlingen te laten zien hoe belangrijk het is om in de ochtend te ontbijten. Hierdoor kun je je beter concentreren school en voel je je fitter. 
  
Pauzes
Ons schoolplein op de nieuwe school is volop in ontwikkeling. ‘Beweegwijs’ is aanwezig bij ons op school en leert ons allerlei leuke spellen voor op het schoolplein.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen, loop gerust even onze klas binnen.
Natuurlijk kunt u mij ook telefonisch bereiken of een mail sturen. 
  
We gaan er een leuk en fijn schooljaar van maken! 
Met vriendelijke groet, 
  
Juf Cilia
groepsleerkracht groep 4a KINDcentrum Rivierenwijk