Groep 4b

 

 

Welkom in groep 4b

 
Het vakkenaanbod in groep 4
Gedurende de week komen er allerlei verschillende vakken aan bod in onze groep. We besteden veel aandacht aan lezen, taal, woordenschat, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie, omdat deze vakken erg belangrijk zijn.
 
Vooral het lezen heeft een speciale plek in groep 4. Iedereen heeft leren lezen in groep 3 en nu is het belangrijk dat de kinderen veel blijven oefenen zodat het leestempo omhoog gaat. Het leesplezier staat hierbij voorop. Zo oefenen we het technisch lezen met verschillende leesvormen zoals: lekker lezen, duo-lezen, theater lezen en het lezen van nieuwsberichten op de tablet. Ook lezen we veel stil in onze eigen groep in verhalende boeken, informatieve boeken en bijvoorbeeld strips. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen en worden er meerdere bezoeken gebracht aan de nieuwe bibliotheek in de stad.
 
Voor taal gebruiken wij de methode ‘Taal in Beeld’. Voor woordenschat is er veel aandacht. We krijgen nieuwe woorden aangeboden tijdens allerlei vakken. Deze woorden gaan we inoefenen door middel van spelletjes of oefenen op onze tablets. Ook beginnen we dit jaar met begrijpend lezen, dit is erg belangrijk voor alle vakken. Voor rekenen maken we gebruik van de methode ‘Wereld in Getallen’. We oefenen nieuwe strategieën door samenwerkend leren tijdens coöperatieve werkvormen. De verwerking van de opdrachten maakt iedere leerling op zijn eigen tablet of in het schrift!
 
Naast deze belangrijke basisvakken is er ook aandacht voor de zaakvakken en techniek onderwijs. Dit zullen we gaan doen door te werken in thema’s met behulp van de methode 'BLINK!'. De leerlingen volgen eerst 3 onderzoekslessen, waarin de leerkracht kennis en informatie aanbied door middel van verhalen, proefjes, video's, leesteksten etc. Na deze 3 lessen, voeren de leerlingen een eigen onderzoek uit en doorlopen de stappen: verken, vraag, plan, onderzoek, conclusie, maak, verbeter, presenteer. 
 
We werken voor een aantal vakken op de tablets, maar we krijgen ook nog gewoon veel schrijflessen. Ook zullen we een keer per week wat doen met muziek. Daarnaast is er ruimte voor sociaal-emotionele activiteiten waarbij thema’s aan bod komen om te werken aan sfeer in de groep, respect voor elkaar en een positieve houding. 
 
Naast alle vakken, wordt er in groep 4b ook 'Building Learning Power' aangeboden. Dit een methode dat geïntegreerd is in het gehele vakkenaanbod, waarbij leerlingen leren om: in interactie met andere leerlingen te werken, veerkrachtig te zijn als het moeilijk is, vindingrijk als zij een probleem tegen komen en reflecterend terug- en vooruit kunnen kijken op het leren. Kortom, leerlingen leren 21e eeuwse vaardigheden te benoemen, gebruiken en toe te passen in het dagelijkse leven. 
 
Tablets
Tijdens de meeste vakken maken de leerlingen gebruik van hun persoonlijke tablet. Ze doen hierop automatiseringsoefeningen of verwerkingsoefeningen voor verschillende vakken. Ook willen we al een begin maken met het werken met een weektaak. Dit komt later in het jaar.  Dit houdt in dat alle leerlingen een weektaak op maat krijgen met leerstof op niveau dat aan het einde van de week afgerond moet zijn.
 
Het gebruik van tablets heeft grote voordelen omdat leerlingen zo op jonge leeftijd al veel ICT ervaring op doen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Leerlingen maken gebruik van diverse educatieve websites. Op de website van Snappet kunnen leerlingen altijd inloggen met hun persoonlijke inloggegevens om ook thuis extra met leerstof te oefenen die ik als leerkracht voor de kinderen klaar zet.
 
Individuele behoeftes van leerlingen
Gedurende de week is er veel aandacht voor de individuele behoeftes van leerlingen. Dit is mogelijk omdat we leerlingen een goede zelfstandige werkhouding leren, waardoor de leerkracht tijd en ruimte heeft om individueel of met kleine groepjes leerlingen aan de slag te gaan. Zo zijn er momenten waarop leerlingen extra uitleg krijgen van mij, omdat ze moeite hebben met de leerstof. Of er zijn leerlingen die juist meer uitdaging aankunnen en daarom een ander aanbod krijgen. Mijn streven is om leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken zodat iedere leerlingen zich op zijn of haar manier kan ontwikkelen. Daarbij is het fijn dat we veel hulp hebben van juf Elvan. Ook werkt meester Martin op de dinsdag middag met een klein groepje kinderen uit de groepen 4. Deze leerlingen krijgen extra uitdaging door middel van projecten.
 
Creativiteit 
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden tot ontwikkeling van creativiteit. De kinderen krijgen elke vrijdagmiddag teken- en handvaardigheid lessen. Ook in het naschools aanbod zijn er mogelijkheden om te werken aan de creativiteit van uw kind.
 
Sportiviteit en gymlessen
Op onze school is ook veel aandacht voor sportiviteit. Wij gymmen twee keer per week, op de maandag en donderdag met juf Annelin in onze mooie gymzaal. Er zijn veel materialen waarmee uitdagende gymlessen gegeven kunnen worden. En de ‘mobies’ zorgen ervoor dat er elke 10 weken nieuw materiaal is om te gebruiken tijdens de gymlessen. Tijdens de gymlessen wordt er ook veel aandacht besteed aan samenwerken en sportief gedrag. In het naschools aanbod zijn er ook voldoende mogelijkheden voor uw kind om mee te doen aan sportieve activiteiten. Daarnaast zijn er regelmatig mogelijkheden voor uw kind om deel te nemen aan sporttoernooien en dergelijke. In de pauzes werken wij met 'beweegwijs', een methode waarbij kinderen meerdere beweegspellen aangeleerd krijgen die zij in de pauzes kunnen spelen. Zo houden we het sportief en gezellig op ons schoolplein.
 
Eten en drinken
De leerlingen nemen zelf een gezond  ’10-uurtje’ en wat te drinken mee. Dit geldt ook voor de lunch. Wilt u uw kind een gezonde lunch meegeven? Gezond eten en drinken vinden wij op school erg belangrijk. Diverse malen per jaar organiseren wij een ontbijt op school, bijvoorbeeld een Paas- of voorleesontbijt, om leerlingen te laten zien hoe belangrijk het is om in de ochtend te ontbijten. Hierdoor kun je je beter concentreren school en voel je je fitter.
 
Welke momenten zijn voor u belangrijk om te weten? 
Maandag om 12.30-13.15 gym van juf Annelin 
Maandag om 13.30-14.00 muziek van juf Mariëtte
Dinsdag om 13.30-14.00 islamitische les door juf Rumeyza óf levensbeschouwing door juf Jasmijn 
Woensdag om 10.00-10.45 gym van meester Ben 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, loop gerust even onze klas binnen.
Natuurlijk kunt u mij ook telefonisch bereiken of een mail sturen.
 
We gaan er een leuk en fijn schooljaar van maken!
 
Met vriendelijke groet,
 
Juf Jasmijn
groepsleerkracht groep 4b