Groep 6, 7 en 8

Op Kindcentrum Rivierenwijk staat de ontwikkeling van uw kind centraal.

Door met u als ouder samen te werken zorgen we voor een optimaal leerklimaat voor uw kind. We starten elk schooljaar met een startgesprek waarin we samen doelen stellen en afspraken maken. Ook komt de leerkracht 1x per jaar op huisbezoek.  

Onze groepen bestaan gemiddeld uit 22 leerlingen. Elke groep heeft niet alleen een groepsleerkracht, maar ook een onderwijsassistent. Zo hebben we meer handen in de klas en kunnen we voorzien in de behoefte van elk kind.  

We werken met de nieuwste ICT-mogelijkheden. Uw kind beschikt over een eigen schoollaptop. De programma's waarmee wij werken bieden de leerstof automatisch aan op maat. Uw kind kan ook thuis inloggen en zo verder oefenen met de doelen van de week.   

In de groepen 6-7-8 wordt veel tijd besteed aan het lezen met begrip en rekenen. We werken in thema's waarin uw kind veel kennis op doet van de wereld en gestructureerd aan de slag gaat met begrijpend lezen. We werken samen met de bibliotheek in Deventer, zo krijgt elk kind op Kindcentrum Rivierenwijk een eigen bibliotheek pasje en kunt u met uw kind boeken lenen.  

De leerlingen uit de groepen 7 & 8 maken wekelijks kennis met een nieuw beroep. Door de samenwerking met IMC-basis leren de leerlingen de diversiteit van beroepen kennen en leren ze wat ze wel en niet leuk vinden. Veel van deze lessen vinden plaats op locatie, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of bij een bouwbedrijf. 

Alle kinderen hebben 2 keer in de week gym van echte vakleerkrachten. Meester Ben en juf Paulien zorgen voor uitdagende gymlessen.  

Ook na schooltijd is er regelmatig wat te doen voor uw kind. We hebben een breed naschools aanbod. Van koken tot sporten, van extra taalles tot lekker knutselen. In 3 blokken van 10 weken kan uw kind hieraan meedoen.