naschools

Kindcentrum Rivierenwijk heeft een goede basisschool, maar staat ook voor Brede School (en Zomerschool). Dat betekent dat de school samen met andere organisaties en personen in de wijk werkt aan betere ontwikkelingskansen voor kinderen.

Ieder kind heeft talent!!

Daar gaan wij in de Brede School van uit. Ook dit jaar zijn er weer heel veel leuke activiteiten buiten schooltijd.Uiteraard krijgen de kinderen ruim voor die tijd een flyer mee om te kunnen kiezen uit de activiteiten. Door mee te doen aan activiteiten, tegen een kleine vergoeding, zoals koken, creatieve en sportlessen kunnen kinderen ontdekken hoe zij hun talenten het beste kunnen ontwikkelen. De activiteiten zijn altijd aansluitend aan de schooltijden. De thema’s van de groepen worden voortgezet in de brede school. Gewoon in ons kindcentrum.

De thema’s van onze naschoolse activiteiten zijn:

  • Kleuterclub 
  • Kidsclub
  • Sport (‘sport je suf’ & multisport)
  • Dans voor stoere meiden
  • Koken en 
  • Breakdance

De begeleiders van de brede schoolactiviteiten zijn: leerkrachten, onderwijsassistenten en hulpmoeders. Wanneer u vragen heeft over het naschoolse gebeuren bij ons op school kunt u contact opnemen met  juf Kristel Klomps of juf Marloes van den Beld tel. nr. 0570 623575.
 

Naschoolse opvang
Vanaf 1 januari 2017 hebben we op het Kindcentrum ook naschoolse opvang. In samenwerking met Kidswereld bieden we iedere dag deze mogelijkheid.
Voor alle kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8. Voor informatie kunt u terecht op het Kindcentrum of bij Kidswereld. Telefoon 0570-853223
Kinderen die naar de BSO gaan, kunnen gratis deelnemen aan de naschoolse activiteiten als er plaats is.