groepen

In Kindcentrum Rivierenwijk hebben we 12 basisschool groepen en 4 peuterspeelgroepen waarvan één 3 jarigengroep. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Dus geen combinatiegroepen. Wij zien dat we daardoor de kinderen meer aandacht en een betere instructie kunnen geven. Binnen een groep zijn er altijd kinderen die het heel goed doen en kinderen die het erg moeilijk vinden. Dus een juf of meester heeft altijd drie groepjes aan wie uitleg moet worden gegeven. Dat is heel goed te doen.  Ter ondersteuning van de leerkrachten hebben we op onze school zes onderwijsassistenten.