basisschool

Kindcentrum Rivierenwijk is meer dan alleen leren op een multiculturele school in een multiculturele wijk. De school heeft een sterke rol in de wijk en wij willen met en voor bewoners en kinderen in onze wijk, samen werken aan een school met kwaliteit. Wij willen dat de kinderen samen leren, spelen, naar school gaan in een kindcentrum die het karakter van de wijk weergeeft. Een wijk waarin veel mensen van verschillende achtergronden, verschillende nationaliteiten en verschillende geloofsovertuigingen samen wonen en leven.

 

Gedurende de week hebben we op meerdere momenten aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de technische ontwikkelingen hebben een belangrijke plaats in ons kindcentrum. Zo heeft iedere leerling vanaf groep 1 een eigen laptop of tablet waar veel onderwijskundige app’s op staan. We zijn er van overtuigd dat de toekomst van het onderwijs, onlosmakelijk is verbonden met ICT en daar lopen we in Nederland met ons kindcentrum gewoon mee voorop!

 

 

Gewoon een dag op school

In ons kindcentrum zijn wij anders dan andere scholen in Deventer omdat wij een breed aanbod hebben van 08.15 tot 16.00 uur. Hoe zit nu een gewone dag op school er uit?

08.15 uur. Kinderen en ouders kunnen samen inlopen om samen in de groep een werkje doen. Ouders krijgen zo een indruk wat kinderen zoal in de klas doen en de kinderen laten vol trost hun werkjes of vorderingen in de klas zien.

8.30 uur. De lessen starten. Tijdens de les is er naast aandacht voor de normale schoolvakken, veel ruimte voor sport, kunst- en cultuuronderwijs en ICT-ondersteuning. Ouders hebben ook de mogelijkheid een keuze te maken uit een aanbod van godsdienstlessen met veel verschillende stromingen.

14.00 uur. De lessen zijn afgelopen en de kinderen kunnen deelnemen aan veel activiteiten die in het Kindcentrum worden aangeboden. Kinderen kunnen koken, drummen, knutselen, sporten en muziek maken. Deze activiteiten worden tegen een geringe vergoeding aangeboden en hebben een directe lijn met de werkwijze op school. In sommige gevallen zijn het ook mensen die overdag met de kinderen werken en dan ook in de naschoolse activiteiten kinderen begeleiden.

16.00 uur. De naschoolse activiteiten zijn afgelopen en de kinderen worden opgehaald. Vol verhalen vertellen de kinderen hun ouders wat ze die middag gedaan hebben. Uiteraard hebben de kinderen de mogelijkheid om hun ouders iets te laten zien, horen of proeven van wat zij die middag gedaan of gemaakt hebben.

 

 

Leerkrachten & begeleiders

In het team zijn ervaren en startende leerkrachten vertegenwoordigd die allemaal met hart en ziel in de Rivierenwijk werken. De mengeling van ervaring en frisse inzichten, is een fijne samenstelling op school. Bovendien zijn er gemiddeld meer heren aan het werk op onze school dan op andere scholen in Deventer. De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt op school voor de ouder. Het team van onderwijsgevenden bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten.

 

Het team 2020-2021

 
Directeur-bestuurder:
 
Dhr. Bart Roumen
 
midden-bovenbouw coördinator Dhr. Charlie Alfons
onderbouw coördinator Mevr. Daniëlle Slinkman
Interne begeleiding
Mevr. Marianne Gieteling
Mevr. Rian Beldman
Dhr. Charlie Alfons
Peuterspeelzaal Mevr. Kim Samson, mevr. Jolanda Schotman, 
  mevr. Helma Meijerman, mevr. Paula Kambong
 
mevr. Jacqueline Schuilenburg, mevr. Marianne Duchateau
Groep 1a
Mevr. Marloes van den Beld
Groep 1b
Mevr. Annelies Embsen en mevr. Daniëlle Slinkman
Groep 1c Mevr. Nicolet Mol
Groep 2a Mevr. Merel Jongman en mevr. Noortje Kolkman
Groep 2b
Mevr. Dunja Miedendorp en mevr. Leonie Haijtink
Groep 3a
Mevr. Edith van Zon
​Groep 3b Mevr. Dilan Coskun
Groep 4a
Mevr. Cilia Dondergoor
​Groep 4b Mevr. Jasmijn Maseland
Groep 5a Mevr. Kristel Klomps
Groep 5b Mevr. Marloes de Heer en mevr. Dilek Cadirci
Groep 6a
Dhr. Jorn Broer en mevr. Noortje Kolkman
Groep 6b Mevr. Medine Kusku en mevr. Anita Meerdink
Groep 7
Dhr. Mathijs Verlinden en mevr. Dilek Cadirci
Groep 8
Dhr. Jorne Dijkerman
 
 
Gymnastiek
Mevr. Annelin Pasveer en dhr. Ben Mullink
 
 
​Vakleerkracht Beweegwijs Mevr. Paulien Lubbers
Talent-coach Dhr. Martin Touwen 
ICT coördinator
Dhr. Jorne Dijkerman
ICT
Dhr. Klaas Lindeboom
Onderwijsassistenten
Dhr. Samir Maglajilic
Mevr. Marja van der Horn
Mevr. Joke Dolman
Mevr. Anita Meerdink
Mevr. Sandra Wilmink
Mevr. Ebru Yilmaz
Mevr. Elvan Sahin
Mevr. Rukiye Pasa ( klassenass.)
extra ondersteuning 
Mevr. Suzanne Corro
Administratie
Mevr. Marja Ruitenbeek
Conciërge
Dhr. Klaas Lindeboom