voorschool

In Kindcentrum Rivierenwijk bieden wij peuters van 2 tot en met 4 jaar, in samenwerking met Sam&ko voorschoolse voorzieningen aan. Door deze samenwerking heeft ons Kindcentrum al een doorgaande leerlijn voor kinderen vanaf 2 jaar. De medewerkers van Sam&ko maken deel uit van het team van Kindcentrum Rivierenwijk en vullen het onderwijsteam goed aan. De communicatielijnen zijn kort en dit draagt bij aan een positieve ontwikkeling, warme overdracht en stimulering van de kinderen. Door deze samenwerking wordt er vanuit de gedachte van het kind optimaal aan de programma’s gewerkt en worden gezamenlijk thema’s bedacht en programma's op elkaar afgestemd.
 

Peuterspelen

In Kindcentrum Rivierenwijk kunnen peuters vanaf 2 jaar komen peuterspelen op twee dagdelen per  week (vier dagdelen op basis van een VVE toekenning). In een vertrouwde omgeving leren en spelen de kinderen, samen met hun buurtgenootjes, in een eigen groep met vaste pedagogisch medewerkers. Als voorbereiding op de basisschool wennen de kinderen op de peuterspeelzaal aan een vast ritme van brengen, halen en samen eten, leren en zingen. Er wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De mooie buitenruimte van het kindcentrum wordt natuurlijk volop gebruikt.
 
Kindcentrum Rivierenwijk heeft vier peuterspeelgroepen (groep lichtblauw, groep donkerblauw , groep geel en groep oranje) waar maximaal 16 peuters samen komen spelen en leren. Een ochtend groep is iedere dag van 08.30 tot 12.00 uur geopend en de middag groep van 12.45 tot 16.15 uur. Er is peuterspelen gedurende  40 schoolweken. Tijdens de vakanties en enkele studiedagen van Kindcentrum Rivierenwijk zijn de peutergroepen gesloten.
 
Kinderen met een VVE toekenning krijgen in het Kindcentrum Rivierenwijk extra ondersteuning doordat zij twee dagdelen extra komen. In totaal gaat een kindje met een VVE toekenning vier dagdelen naar de peuterspeelzaal, in een combinatie van ochtenden en middagen. De pedagogische medewerkers zijn Piramide geschoold en gebruiken het Piramide programma, zoals op meerdere VVE locaties van Sam&ko.
 
Een VVE toekenning kan voor een aantal redenen door het consultatiebureau aan een kind worden afgegeven. Voor meer informatie hierover kunt u de site van Sine Limite raadplegen. De gemeente Deventer neemt voor de kinderen die op basis van een VVE toekenning komen, minimaal twee dagdelen voor haar rekening als het om de kosten gaat.
 
Het peuterspelen valt onder de Wet Kinderopvang, waarbij veel mensen recht hebben op een tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) van de peuterspeelkosten. Heeft u geen recht op de kinderopvangtoeslag, dan vergoedt de gemeente Deventer deze kosten. De gemeente verlangt dan wel een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.
 
Voor meer informatie over de kosten, de mogelijkheden, VVE of het inschrijven vindt u op de site van Samenko