ICT

Microsoft Showcase school
 

Kindcentrum Rivierenwijk is een Microsoft Showcase school. Wat betekent dIt?
 
  • De school heeft een uitgekristalliseerde visie op ICT en leren.
  • De school maakt didactische keuzes waarin ICT altijd een plek moet hebben.
  • De school begeleidt haar leerkrachten in het toepassen van ICT en vanuit de werkwijze leerKRACHT delen leerkrachten kennis met elkaar.
  • De school heeft een moderne Wifi infrastructuur en is al sinds 2009 een one to one device school.(ieder kind heeft een tablet of netbook)
     
De voorlopers van het huidige kindcentrum zijn al jaren bezig om ICT in het onderwijs een plek te geven. Vanaf 2009 is dat in een stroomversnelling gekomen. Dat jaar hebben alle kinderen vanaf groep 4 een eigen mini laptop gekregen. In 2011 zijn daar de eerste iPads  bijgekomen en sinds 2014 hebben we alle kinderen de beschikking over  Windows-tablets. Iedere leerling beschikt nu over een eigen tablet, welke intensief ingezet wordt bij alle vakken.
De school werkt met versnellings- en verdiepingsmodules voor vak- en vormingsgebieden van steeds 2 tot 3 maanden. Altijd moet ICT een onderdeel uitmaken van de verbeteringsprocessen.
Leerkrachten geven nu met de modernste hulpmiddelen lessen. Ieder lokaal heeft een full HD touchscreen en voor ieder kind een tablet dat ook samen met het screen als leermiddel gebruikt kan worden.
De ontwikkelingen die nu ingezet gaan worden gaan in de richting van Robotica en programmeren voor kinderen. Kinderen moeten niet alleen leren werken met computers maar ze moeten ook weten hoe een computer voor hen kan werken.
Kortom nog genoeg ontwikkelingen te gaan en al voldoende gedaan om op te vallen bij Microsoft. We zijn door hen geselecteerd als voorbeeld school en daar zijn er 150 van in de hele wereld. We zijn heel trots dat wij één van de scholen zijn.
                                                                         
 
Ontdekkend en ontwerpend leren
In 2015-2016 zijn alle leerkrachten getraind in het werken met Ontdekkend en ontwerpend leren. We willen meer doen met leervragen en verwondering van kinderen. Deze werkwijze voorziet meer in die behoefte. In 2016-2017 gaan we dat meer uitbouwen naar een vorm van thematisch leren waarin vragen van leerlingen centraal staan. Maar daarnaast zullen we ook vaardigheden bij leerlingen gaan aanboren die tegenwoordig hard nodig zijn om op een goede manier te kunnen participeren in de moderne wereld.
In 2015-2016 hebben de leerkrachten 5 trainingsbijeenkomsten gevolgd
In de groepen is geëxperimenteerd met ontdekkend en ontwerpend leren
In verschillende bouwen is gewerkt met thema’s, proefjes, experimenten etc.
In de teambijeenkomsten is deze werkwijze regelmatig onderwerp van gesprek geweest om processen af te stemmen.